Tinh bột nghệ tiếng anh là gì?

Sản phẩm tinh bột nghệ trên Amazon
Sản phẩm tinh bột nghệ trên Amazon

Củ nghệ có tên tiếng Anh là turmeric và vì thế, bột nghệ sẽ được gọi là rurmeric powder và tinh bột nghệ sẽ là turmeric extract powder. Chúng ta có thể nghĩ chỉ từ powder thôi nhưng từ này chỉ nói đến là bột nói chung. Chúng được chỉ là bột của củ nghệ sau khi được phơi khô và xay ra. Tuy nhiên, tinh bột nghệ thì chúng phức tạp hơn thế. Chúng được tạo ra sau khi trải qua các bước: xay, lọc qua nước, lắng đọng và phơi khô. Thành phần cucurmin có trong tinh bột nghệ lên đến 95%. Chính vì thế mà chúng ta mới gọi tinh bột nghêj là turmeric Extract Powder.

Bạn có thể tham khảo các bước làm tinh bột nghệ tại link sau để hiểu rõ hơn sản phẩm và cũng để phân biệt giữa powder và extract powder.

Lưu ý, nếu bạn tham khảo tinh bột nghệ là Turmeric starch thì không phải. Theo OALD thì từ starch được định nghĩa là: a white carbohydrate food substance found in potatoes, flour, rice, etc.; food containing this hoặc được định nghĩa là danh từ là: starch prepared in powder form or as a spray and used for making clothes, sheets, etc. stiff. Chúng chỉ có 2 nghĩa này nên không thể gọi tinh bột nghệ là Turmeric starch. Tham khảo thêm tại: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/starch_1?q=starch